..::: Capoeira Asocijacija Srbije :::..
NOVI SAD - SUBOTICA

Home / Blog

Blog

Odgovori na pitanja sa kontrolnog 19.12.2014.

Dragi učenici!
na stranama našeg sajta se nalazi dosta odgovora na pitanja koja su se pojavila na kontrolnom zadatku.U ovom blogu, ja ću vam dati kratke odgovore, za čije potpuno razumevanje, od jednog kapueriste se očekuje da proučava i istražuje i van našeg sajta kao i da bude otvorenog uma.Poznata izreka kaže, um je dobar kao i padobran, jedino kada se otvori.Pročitajte odgovore, razmišljajte o kapueri i istražujte.Tokom istraživanja, možda ćete imati dodatnih pitanja i ja sam tu da vam pomognem oko njih.Neki odgovori neće doći preko noći, potrebno je vreme, sazrevanje i strpljenje ali pravi kapuerista nikad ne odustaje i takve situacije smatra izazovom koji ga čine boljim u svakom pogledu!

1.Šta je kapuera?
odgovor na ovo pitanje danas, može biti različit.Kapuera u svom nastanku jeste i bila je prvenstveno borilačka i ratnička veština i igra.Kroz vekove, od svog nastanka, pa do danas prešla je velik put kao i naše društvo.Razvijala se, trpela uticaje, vrsila uticaje na društvo i dobijala značenja u raznim kontekstima.Tokom perioda u kom je društvo brazila bilo robovlasničkog karaktera, kapueru su radili najniži socijalni slojevi i pripadnici tog društva, robovi, odbegli robovi, mornari,skitnice, pripadnici vojnih i milicijskih struktura ali i avanturisti, pojedini pripadnici aristokratije i trgovci.Stoga ne možemo kapueru pripisati samo jednom tipu ljudi, iako sa sigurnošću možemo tvrditi da su njeni koreni nastanka u sloju društva koje je najviše bilo pod presijom režimai društvu sa najnižim stepenom ljudskih prava i sloboda.Koreni kapuere i logika razmišljanja nekog ko se bavio kapuerom i praktikovao je potiču iz korena afričkog mentaliteta, odnosno robova koji su sa sobom doneli svoja verovanja, običaje, navike i principe drustva u kojem su živeli do tada jer su oni bili najmasovniji pripadnici tog sloja.Prvi robovi ipak nisu bili sa afričkog kontinenta, već su to bili indiosi, originalni stanovnici Brazila, koji zbog svoje neotpornosti da prežive u uslovima ropstva uskoro moraju da bivaju popunjeni robovskom snagom iz Afrike.Robom je lako mogao postati svako ko je izgubio imovinu, počinio neki zločin ili jednostavno bio protivnik vladajućeg režima.U tim uslovima i atmosferi, mešanjem uticaja različitih kultura, nastala je kapuera.Kako se društvo vremenom menjalo, politički , ekonomski i socijalno, i kapuera je prolazila kroz transformaciju.Od aktivnosti koja je od strane vladajućih slojeva društva i prvih kolonista iz evrope bila okarakterisana kao nešto sumnjivo, do trenutka kada je brazil počeo da stvara identitet jedne nove i mlade nacije, gde je kapuera priznata za nacionalni sport do danas gde je kapuera priznata od unesco organizacije za nacionalno nasledje i kluturno blago Brazila.Možemo reći da je kapuera danas, sve ono što vi želite da ona bude za vas, sportska aktivnost, borilačka veština, muzika i umetnost, dobar način da se zabavite ili možda čak i način živopa.kapuera je holistička forma, koja vas ne tera da se opredelite ni za jedno isključivo a može da bude sve to pa i više od toga ukoliko vi to hoćete.

2.Kada je nastala Kapuera?
nema tačnih podataka i informacija, ali prvi pisani podaci su iz 17 veka.Ako je Brazil kolonizovan 1500-te godine, sa sigurnošću možemo samo reći da nije starija od toga.Iako kapuera spada u mlade borilačke veštine, po meni veština mekanog stila, može se tvrditi da su koncepti na kojima ona počiva, stari koliko i samo ljudsko društvo.

3.Instrumenti u kapueri
osnovni instrument u kapueri je birimbao,zatim imamo pandero, agogo,atabaki i heko heko.U našoj bateriji ili orkestru koji vodi kapuera hodu, imamo tri birimbaoa,dva pandera, jedan atabaki, agogo i heko heko.U galeriji slika možete videti slike instrumenata kao i raspored instrumenata u bateriji i hodi.

4.tehnike kapuere
imamo tehnike kretanja, zadavanja udaraca, izbegavanja udaraca, tehnike rušenja bacanja, poluge kao i tehnike fintiranja, odnosno ometanja i prikrivanja pravih namera napada.U posebnoj rubrici bloga, moći ćete da pogledate spisak tehnika koji nije konačan kao i nazive tehnika koji nisu svuda isti pa ima i odstupanja do neke mere.
5.Pojasevi koji postoje u našoj grupi
U našoj grupi, postoji 9 pojaseva.To su beli pojas (početni pojas), žuti, narandžasti, sivi, plavi (instruktor), zeleni (profesor), ljubičasti(profesor viši nivo), braon (kontra mestre) i crveni pojas (mestre).
za decu do 12 godina, postoje i belo žuti, belo narandžasti, belo sivi ,kao i sivi pojas sa jednom plavom, dve, tri i četiri crte, koji se nalaze između pojaseva celih boja.Viši pojas u našoj grupi predstavlja i veću odgovornost i prema kapueri i prema sredini u kojoj se trenira.Sa kvalitetnim ponašanjem i zalaganjem članova, sledi i poštovanje na osnovu svega toga.Plavi pojas predstavlja instruktorski pojas, odnosno pojas onoga ko ima pravo pod nadzorom trenera da učestvuje u vodjenju treninga.Zvanja profesor, kontra mestre i mestre su titule u kapuera svetu, od kojih titula mestrea, predstavlja osobu koja je došla do najvišeg ranga u smislu treniranja ali osoba se smatra mestreom tek onda kada okolina i okruženje počinju da tu osobu zovu mestreom i gde ga društvo u kom živi i drugi majstori smatraju majstorom i učiteljem.
6.Naziv naše grupe i naš mestre
naša kapuera grupa se zove LIBERDADE NAO TEM PRESO, što u prevodu znači SLOBODA NEMA CENU, klub u Novom Sadu se zove KAPUERA KADEMIJA a svi naši klubovi iz svih gradova, formiraju KAPUERA ASOCIJACIJU SRBIJE.Naš mestre i mentor je mestre Umoi Melo de Souza.
7.Vrste pesama koje postoje
Vrste i tipovi pesama koje postoje su Ladainja, Šulas, Kvadras i Koridos.Detaljno objašnjenje o tome kakav je koji tip pesme ćete moći da pogledate u blogu takodje pod posebnim člankom.
8.Šta je apelido u kapueri
Apelido u kapueri predstavlja nadimak ili ime pod kojim je kapuerista poznat u kapuera svetu.Taj nadimak se dobija od nekog ko je mestre kapuere ali često može biti dobijem i na taj način što je neko u društvu opšte prihvaćen i poznat pod nekim imenom.Apelido dolazi najčešće kroz neku situaciju i ponašanje člana ili neko njegovo reagovanje u nekoj situaciji koja karakteriše i opisuje njegov karakter ili ličnost.Primera radi, mestre Bimba je imao apelido tres pankadas jer se smatralo da je to maksimum udaraca koje njegov protivnik može da primi i da ostane na nogama.Moj nadimak je Toruo branco( beli bik).
9.navedi ime ratničkog plesa i igre koja se često uvežbava pored kapuere
makulele, ratnička igra, deo folklora Bazila koja se neguje i gde se uspomena na tu igru neguje kroz kapueru.

Created by: Kristijan Bognar.   Design by: Frank.