..::: Capoeira Asocijacija Srbije :::..
NOVI SAD - SUBOTICA

Home / news / Nov raspored od septembra!!!

Nov raspored od septembra!!!

05.08.2016.
Od meseca semptembra, naš redovni raspored se malo menja!.Svi treninzi ostaju istim danima, samo se pomeraju za pola sata ranije, u rubrici raspored, pogledajte raspored za grupu u koju spadate a ako imate neke nedoumice, kontaktirajte nas!
Created by: Kristijan Bognar.   Design by: Frank.